Home Aanbiedingen Contact

PRIVACY VERKLARING

Veluws Speelgoed gevestigd en kantoorhoudende te Doornspijk (8085 AG) aan de Zuiderzeestraatweg west 44, hierna te noemen “Veluws Speelgoed” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Veluws Speelgoed verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Veluws Speelgoed u over de manier waarop Veluws Speelgoed uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Veluws Speelgoed worden aangeboden op veluwsspeelgoed.nl.


Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

Doel

Veluws Speelgoed verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van veluwsspeelgoed.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Veluws Speelgoed gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Veluws Speelgoed.


Bestelling

Voor uw bestelling heeft Veluws Speelgoed uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Veluws Speelgoed verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

Als u op veluwsspeelgoed.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Veluws Speelgoed uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Veluws Speelgoed dat doet.


Klantenservice

U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Veluws Speelgoed registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Veluws Speelgoed gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.


Social media

Op sommige plekken op veluwsspeelgoed.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Veluws Speelgoed krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Andere doeleinden


Tot slot kan Veluws Speelgoed uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.


Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Veluws Speelgoed geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Veluws Speelgoed voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Veluws Speelgoed een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) Veluws Speelgoed op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Veluws Speelgoed maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Veluws Speelgoed ontvangt.


Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@bstuinproducten.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.


Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Veluws Speelgoed tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op veluwsspeelgoed.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.


Artikel 6 Aansprakelijkheid Veluws Speelgoed

1. Veluws Speelgoed heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Veluws Speelgoed verwerkt ten behoeve van veluwsspeelgoed.nl. Veluws Speelgoed accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Artikel 7 Bewaartermijn

1. Veluws Speelgoed bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan veluwsspeelgoed.nl, tenzij Veluws Speelgoed op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Veluws Speelgoed behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via veluwsspeelgoed.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van veluwsspeelgoed.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en veluwsspeelgoed.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 06-06-2018.